Orð og tunga - 01.06.1988, Blaðsíða 96

Orð og tunga - 01.06.1988, Blaðsíða 96
84 Orð og tunga því að þannig saíha menn þekkingu og færni og eiga auðveldara með að átta sig á hlutunum í öðrum forritum. 5 Orðaval og orðmyndun 5.1 Islensk málstefna og orðasöfn Krafan um íslenskan orðaforða í nýjum tækni- og fræðigreinum verður æ háværari eftir því sem notkun hans verður almennari. Nú, þegar tölvunotkun er orðin mjög almenn, gera tölvunotendur sífellt meiri kröfur um íslenskun forrita og aðlögun þeirra að íslenskum aðstæðum. Sá orðaforði sem hér um ræðir snertir fleira en tölvutæknina eina. I ýmsum venjulegum notendaforritum, svo sem bókhalds-, birgða- og viðskiptaforritum, er þorri orðaforðans tiltölulega almennur. Þessum almenna orðaforða þarf ekki síður að gera góð skil en hinum sérfræðilega eigi notkun forritanna að ná verulegri útbreiðslu. Sá háttur hefur tíðkast að fá sérfræðinga um íslenskt mál til að búa til ný orð eða hafa umsjón með myndun nýrra orða í fræðigreinum. Drjúgur hluti af orðaforða fræðigreina (eða að minnsta kosti tillögur um orð) hefur þannig orðið til í sérstökum orðanefndum sem skipaðar eru fulltrúum fræðigreinarinnar og njóta liðsinnis málfræðilærðra manna við orðaval og orðmyndun. Starf þessara nefnda felst að miklu leyti í því að semja og yfirfara lista yfir erlend orð og hugtök, leggja mat á íslenskar þýðingar þeirra og koma á framfæri nýjum þýðingum. Bent hefur verið á ýmsa annmarka þessa fyrirkomulags. T.d. er það áberandi að erlenda orðið eða hugtakið er notað áfram til afmörkunar eða útskýringar á nýyrðinu (sbr. Jón Hilmar Jónsson 1988). Þannig er hætta á því að sá sem notar íslenska orðið sé um of háður þeim skorðum sem hugtakinu eru settar í erlenda málinu. Þetta blasir við í nýútkomnu 1. bindi Raftækniorðasafns, en þar er látið nægja að hafa einungis uppflettiorð á íslensku, sjálfar orðskýringarnar eru á ensku og frönsku. Að vísu er beðist afsökunar á því að skilgreiningar skuli ekki vera á íslensku en vísað til þess „að sennilega skilja notendur bókanna a.m.k. eitt þeirra tungumála, sem skilgreiningarnar eru skrifaðar á ..." (Raftækniorðasafn 1988:VII). I rauninni er skiljanlegt að svona fari þegar litið er til þess við hvaða aðstæður orðin verða til, þ.e. í litlum eða engum tengslum við notkun í samfelldum textum. Þess vegna verða íslensk sérfræðiorðasöfn oft að sorglega Utlu gagni þeim sem fást við að semja eða þýða samfelldan texta. Nefna má dæmi þessa úr Tölvuorðasafni orðanefndar Skýrslutæknifélags íslands. I Tölvuorðasafni er enska sögnin support þýdd með 'annast'. Útskýringin er þessi: 'Láta í té nauðsynleg tilfö'ng til þess að búnaður starfi rétt'. Þetta orð er talsvert notað í forritunum í þeirri merkingu sem hér er nefnd. Þýðingin í Tölvuorðasafni kemur ekki vel út í samfelldum, venjulegum texta. I þýðingum Orðabókarinnar er því ekki talað um að 'prentari annist ekki letur' (enska: printer does not support font), heldur einfaldlega að 'prentarinn hafi ekki tiltekið letur', 'ráði ekki við tiltekið letur' eða þ.u.l. Sjálfsagt hefði þetta orð verið þýtt á annan
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252

x

Orð og tunga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Orð og tunga
https://timarit.is/publication/1210

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.