Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 10
10 LAUGARDAGUR 13. MARZ 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Kristján Ragnarsson formaður LIU Arangursríkt kerfí í stjórn fískveiða „MÉR fannst forsætisráðherra fara mjög vel og skilmerkilega yfir þetta málefni, sem snertir stjórn fisk- veiða," sagði Kristján Ragnarsson, formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna, spurður álits á því sem fram kom um sjávarútvegsmál í ræðu Davíðs Oddssonar við setningu landsfundar Sjálfstæðisflokksins. „Hann gerði grein fyrir því hve árangursríkt þetta kerfi hefur ver- ið; hve gríðarlegar breytingar það hefur haft í för með sér fyrir sjávar- útveginn og þjóðarheildina og mat það með þeim hætti að þrátt fyrir það að alið hafi verið á öfund í kringum þetta kerfi hafi ekki komið fram tillögur sem hafa leitt til betra fyrirkomulags." „Mér fannst mjög eðlilegt að setja þetta fram með þeim hætti að menn ættu alltaf að vera opnir fyrir nýjum hugmyndum og meta þær en setja jafnframt það skilmerkilega skilyrði að þær þurfi bæði að skila betri árangri efnahagslega og jafn- framt að stuðla að meiri friði en er um núverandi kerfi." Margrét Frímannsdóttir Töluverð sinna- skipti „ÉG ER ánægð að heyra í fyrsta skipti svona afgerandi að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að viðurkenna að það þurfi að taka á og mynda þjóðarsátt um sjávarútvegsmálin, sem er langt í frá til staðar í dag," sagði Margrét Frímannsdótt- ir, talsmaður Samfylkingar- innar, aðspurð um viðbrögð við því sem fram kom í setn- ingarræðu Davíðs Oddssonar við upphaf landsfundar Sjálf- stæðisflokksins um sjávarút- vegsmál. „Þetta eru töluverð sinna- skipti. Pegar verið var að ræða um dóm Hæstaréttar lögðum við í stjórnarandstöð- unni og Samfylkingunni mesta áherslu á það að það þyrfti að setja sólarlagsákvæði í lögin og það færi fram heildarend- urskoðun á lögunum og þess yrði freistað að ná fram þjóð- arsátt. Svörin sem við fengum á þeim tíma voru útúrsnúning- ar og ekkert annað. Þannig að ég fagna því að forsætisráð- herra skuli búinn að taka upp sjónarmið Samfylkingarinnar í þessum efnum," sagði Mar- grét. Halldór Ásgrímsson Haldi sinn fund í friði fyrir mér „ÉG ER í Póllandi og hef ekki fengið neinar nánar fréttir af ræðu Davíðs og er ekki tilbúinn að tjá mig um hana fyrr en ég kem heim," sagði Halldór Ás- grímsson, formaður Framsókn- arflokksins þegar Morgunblað- ið bar undir hann það sem fram kom um sjávarútvegsmál hjá Davíð Oddssyni við setningu landsfundar Sjálfstæðisflokks- ins. „Ég tel að Sjálfstæðisflokk- urinn eigi að halda sinn fund í friði, fyrir mér að minnsta kosti," sagði Halldór. „Hann getur þess að í framtíð- inni komi til greina að við greiðum hærri þjónustugjöld en við gerum. Það hefur okkur alla tíð verið ljóst. Við sjáum hins vegar hvernig upp- gjör þessara fyrirtækja og afkoma þeirra í dag lítur út; hvernig rækjuveiðarnar standa í dag og hvernig loðnuafurðirnar eru að hrynja í verði. Við sjáum að sjávar- útvegurinn hefur ekki burði til neinna viðbótargreiðslna eins og staðan er í dag. En að slíkt sé til skoðunar, ef staðan batnar, finnst mér ósköp eðlilegt. Við vonum að sá tími komi að afkoman verði með þeim hætti að hún leyfi það. í þess- ari ræðu kom ekkert fram annað en jákvæði gagnvart núverandi kerfi og viðvörun gagnvart afleið- ingum þess að breyta því á ein- hvern hátt." Gerði grín að sjónarmiði um sameiginlega auðlind Kristján lýsti hneykslan sinni á frásögn, fréttamati og ályktunum ritstjórnar Morgunblaðsins út frá ræðu Davíðs og sagði að Morgun- blaðið hefði t.d. reifað ræðuna án þess að geta tilvísunar Davíðs til uppnefnis á útgerðarmönnum sem Morgunblaðið hefði fundið upp og Davíð hefði deilt á í ræðunni. Spurður um tilvísun Davíðs til þess að síst ætti að gera lítið úr þeirri athugasemd að verið sé að hafa hina sameiginlegu auðlind af þjóðinni, sagði Kristján: „Það er verið að reyna að ala á því að það sé verið að því. Jafnframt undir- strikaði hann að sjávarútveginum hefði gengið betur og að þjóðin hefði í ríkum mæli notið þeirra framfara, sem sjávarútvegurinn hefur skapað. Hann var ekki með neinum hætti að gera því skóna að það sé verið að hafa af þjóðinni auðlindina. Það eru slík öfugmæli og ég held að hann hafi verið að taka sér þetta í munn til að gera grín að þessum sjónarmiðum, sem þarna hafa kom- ið fram, með hliðsjón af því sem hann sagði um árangurinn af kerf- inu." Þorsteinn Pálsson sjávarutvegsráðherra Verður að fleyta mönnum eitthvað áfram „MENN hafa alltaf tekið málefna- legri gagnrýni. Það er auðvitað mikilvægt," sagði Þorsteinn Páls- son sjávarútvegsráðherra þegar leitað var álits hans á ummælum Davíðs Oddssonar forsætisráð- herra um sjávarútvegsmál í setn- ingarræðu landsfundar Sjálfstæðis- flokksins í gær. Davíð sagði meðal annars að óskynsamlegt væri að gera lítið úr þeim athugasemdum sem gerðar væru, síst þeirri að ver- ið sé að hafa hina sameiginlegu auðlind af þjóðinni. Um þetta sagði sjávarútvegs- ráðherra einnig: „Þessi löggjöf er í þróun. Það er að störfum nefnd allra þingflokka sem er að fjalla um það með hvaða hætti eigi að nýta auðlindir landsins, bæði til lands og sjávar. Ég tel að það sé mjög mikilvæg vinna og hún sé forsenda þess að menn nái sátt um nýtingu auðlindanna, hægt verði að koma fram reglum sem eru sambærilegar gagnvart öllum auð- lindum, hvort sem þær eru á landi eða í sjó. Þannig verða menn að vera opnir fyrir málefnalegri um- ræðu." Forsætisráðherra sagði einnig að ef gera ætti breytingar á kerfinu yrði að tryggja að betri sátt tækist um nýtt kerfi. Um það sagði Þor- steinn: „Ég held að menn þurfi ekki að hlusta lengi á umræðu um þessi efni og margar af þeim tillögum sem settar hafa verið fram til að átta sig á að það er mikil hætta á við stígum mörg skref aftur á bak ef ýmsar af þeim hugmyndum yrðu gerðar veru- leika. Það er afskaplega mikilvægt sem þarna var verið að benda á, að tillögur sem fram eru settar verða að fleyta mönnum eitthvað áfram, bæði efnahagslega og pólitískt. Fram hjá því verður ekM litið að það stjórn- kerfi sem við höfum búið við hefur skilað okkur gríðarlegum efnahags- legum árangri og hefur verið ein meginforsenda fyrir stöðugleika og auknum kaupmætti. Menn mega ekki taka ákvarðanir í þessum efn- um sem færa lífskjaraklukkuna aftur á bak og tek ég heilshugar undir það með forsætisráðherra," Morgunblaðið/Þorkell ARNI Snævarr, forseti Alliance Francaise, afhentir Vigdísi Finnboga- dóttur viðurkenningarskjal í tilefni þess að hún var kjörin heiðursfo- rseti félagsins. Vigdís heiðursforseti Alliance Francaise VIGDIS Finnbogadóttir, fyrrver- andi forseti Islands, var kjörin heiðursforseti Alliance Francaise á stjóraarfundi félagsins á finuntu- daginn. Arni Snævarr, forseti fé- lagsins, afhenti Vigdísi viðurkenn- ingarskjal í tilefni heiðursnafnbót- arinnar. Að sögn Árna hafa tengsl Vig- dfsar við Frakkland, þ.e. við franska tungu og menningu, ávallt verið injiig' góð. Vigdís, sem var forseti félagsins frá 1975 til 1976, lagði stund á nám í frönsku, bók- menntir og leikhúsfræði í Frakk- landi og kenndi síðan frönsku um árabil. Árni sagði að Vigdís hefði átt stóran þátt í að breiða út franska tungu á íslandi. Hann sagði að fyrstu setningarnar sem jafnaldrar hans hafi lært í frönsku hafi verið „Bon jour Vigdís, bon jo- ur Gerard," en þetta voru upphafs- orð frönskukennsluþátta Vigdísar og Gerards Lemarquis í sjónvarp- inu. Að sögn Árna voru samskipti Is- lands og Frakklands mjög mikil- væg í augum í Vigdísar. Tveimur árum eftir að hún var kjörin for- seti fór hún í opinbera heimsókn til Frakklands, auk þess tók hún í tvígang á móti Frakklandsforseta hér á landi. Árni sagði að í þessum heimsóknum hefði verið lagður grunnur að víðtæku samstarfi ís- lands og Frakklands í menningar- málum. Byggt . undir gröfuna STARFSMENN áhaldahúss Ár- borgar unnu að því í gær, þriðja daginn í röð, að ná upp trakt- orsgröfu sem sökk í Löngudæl á Stokkseyri. Grafan var notuð til að ryðja skautasvell sem gaf sig undan þunga tækisins. í gær unnu sex menn með tvær gröfur og tvo bfla við að ná gröfunni upp. Þeir reyndu að byggja undir gröfuna og ná henni smám saman upp. Gekk það ágætlega í gær og náðist grafan aðeins nær landi en ekki tókst þó að l.júka verkinu. Síðan er ætlunin að saga eða brjóta svellið og draga hana á bjálkun- um til lands en það er 50 metra leið. Þegar ljósmyndari Morg- unblaðsins var þarna á ferðinni í gær sá Guðmundur Sigurjóns- son verkstjóri fram á erfiðan dag og kvöld. Morgunblaðið/Sigurður Fannar Sameining kennara- félaganna samþykkt FÉLAGAR í Kennarasambandi ís- lands og í Hinu íslenska kennarafé- lagi hafa samþykkt sameiningu fé- laganna í allsherjaratkvæðagreiðslu í hvoru félaganna um sig og verður stofnþing nýs kennarasambands haldið 11.-13 nóvember næstkom- andi og tekur félagið síðan formlega til starfa 1. janúar árið 2000. Hjá Kennarasambandinu féllu at- kvæði þannig að já sögðu 2.883 eða 76,6% og nei 687 eða 18,2%. Ógildir seðlar voru 59 eða 1,6% og auðir seðl- ar 137 eða 3,6%. Á kjörskrá voru 4.607 og greiddu 3.766 atkvæði eða 81,7%. Hjá Hinu íslenska kennarafélagi voru 1.262 á kjörskrá, en 957 greiddu atkvæði eða 75,8%. Já sögðu 694 eða 72,5%, nei 224 eða 23,4% og auðir seðlar voru 39 eða 4,1%. Kjörstjórnir félaganna settu skil- yrði um 60% lágmarksþátttöku í at- kvæðagreiðslunni og að a.m.k. 60% þeirra eru afstöðu tækju segðu já og voru bæði þessi skilyrði uppfyllt í at- kvæðagreiðslunni. Riita með 40 manns fór út af vegi HÓPFERÐABIFREIÐ með 40 manns fauk út af veginum við Björn- ólfsstaði í Langadal rétt eftir hádeg- ið í gær. Rútan hélst á hjólunum og engan sakaði. Farþegarnir voru sel- fluttir í ESSO-skálann á Blönduósi þai' sem þeir biðu þangað til rútan gat haldið áfram. Bifreiðin var á leiðinni til Akur- eyrar þegar óhappið varð. Krapi var á veginum og vindhviður feyktu rút- unni út af veginum. Lögregla og Hjálparsveit skáta á Blönduósi fluttu farþegana til Blönduóss. Um miðjan dag náðist rútan upp á veginn aftur og gat haldið aftur af stað norður til Akureyrar. Þótt eitt- hvað hafí þá dregið úr vindi fór hún Svínvetningabraut í síðara skiptið en þar nær vindurinn sér ekki eins upp- I
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.