Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 20
20 LAUGAKDAGUR 13. MARZ 1999 MORGUNBLAÐIÐ LANDIÐ Heimsókn erlendra kenn- ara í Gaulverjaskóla Gaulverjabæ - Grunnskólakenn- arar frá Hollandi, Bretlandi og Noregi heimsóttu fyrir skömmu Gaulverjaskóla í Gaulverjabæjar- hreppi og kynntu sér aðstæður í íslenskum skóla. Gauti Jóhannesson skólastjóri kvaðst fyrir þremur árum hafa frétt af þessari áætlun Evrópu- sambandsins og verið vel tekið á Alþjóðaskrifstofu háskólastigs- ins. Málin þróuðust síðan þannig að samstarf komst á. Samskiptin eru styrkt af Sókratesi - mennta- áætlun Evrópusambandsins og falla undir svokallaðan Comem'- usar-hluta þess. Sjáifur hefur Gauti heimsótt skóla erlendis á vegum satnbandsins en nú var komið að íslendingum að vera gestgjafar. Kennurum þóttu aðstæður til fyrirmyndar og einnig heimsóttu þeir Skólaskrifstofu Suðurlands á Selfossi og urðu þar margs vís- ari um skipan skólamála í hérað- inu. I skólanum fer fram kennsla fyrsta til sjöunda bekkjar. Allir nemendur Gaulverjaskóla njóta tónlistarkennslu alla árganga og læra á blokkflautu. Þetta fannst gestunum mikið til um og undr- uðust að allir væru jafnvígir á Morgunblaðið/Valdimar Guðjónsson GAUTI Jóhannsson, lengst til hægri, ásamt gestunum frá Bretlandi og Noregi. nótur. Nemendurnir sungu vand- ræðalítið lög sem kennararnir höfðu með sér undir stjórn tón- listarkennara frá Hollandi. Ekki bárust kjaramál mikið í tal og virtust þeir almennt sátt- ari við kjör sín en kennarar hér- lendis. Hins vegar bar agamál og foreldrasamstarf á góma og virð- ist umræðan um þau mál í öllum löndunum af svipuðum toga og hér. Aðspurður kvaðst Gauti hafa orðið margs vísari í sam- skiptunum en það sem mestu skipti sneri beint að nemendum FASTEIGNA <T- MARKAÐURINN ^ ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551- OPIÐ í DAG FRÁ KL. 12-14. 1540, 552-1700, FAX 562-0540 Netfang: http://habil.is/fmark/ OPIÐ I DAG FRA KL. 13-15 SERBYLI Langagerði. Fallegt og vandað 271 fm einbýlishús, hæð og ris. 39 fm innb. bilskúr með geymslukj. undir. Á hæðinni eru 2 saml. stofur, eldhús, 2 svefnherb. og baðherb. Uppi eru 3 svefnherb. sjónvarpsherb. og w.c. Vandaðar innréttingar. Merbau parket á gólfum. Sundlaug. Nýtt þak og nýtt raf- magn. Skjólsæll og góður garður. Verð 19,5 millj. Vesturberg - laus fljótlega. Mjög góð 99 fm /búð á 2. hæð. Góð stofa, 3 svefnherb. Þvottaaðst. í íbúð. Vestur- svalir. Laus 1. maí 1999. Blokkin nýlega tekin í gegn. Áhv. lífsj. 3,0 millj. Verð 7,5 millj. (H 3JA HERB. Kjarrvegur. 327 fm éint>ýilshús, tvær hæðir og kjallari. 32 fm bílskúr. Frábær staðsetning í Fossvogi. Verð 29,0 millj. Dvergabakki - endaíbúð. Fin 68 fm endaíbúð á 1. hæð í nýviðgerðu húsi. 2 svefnherb. Nýlegt parket á stofu. Tvennar svalir. Sameign góð. Laus fljót- lega. Verð 7,0 millj. Sævangur - Hf - UTSYNI. Nýkomið í sölu mjög fallegt 403 fm ein- býlishús sem er hæð og kjallari. Innb. einf. bílskúr. Arinn i stofu, eikarinnr. i eldhúsi, 3 svefnherb. auk húsbónda- herb., vandað baðherb. [ kjallara er sér 3ja herb. íbúð ca 100 fm. Auk þess er í kj. stórt herb. og þvottaherb. Fallegur ræktaður garður með heitum potti. Glæsilegt útsýni. Spítalastígur - heil hús- eign. Heil húseign á góðum stað í Þingholtunum. Húseignin er 170 fm og skiptist í kjallara, hæð og ris. 3-4 íbúðir eru í húsinu í dag. Mikið endurnýjuð, t.d. allar lagnir, rafmagn og gluggar að mestu og nýtt þak. Eign sem gefur mikla möguleika. Mjög falleg lóð. Lindargata serinng. Nýkomin i sölu góð 3ja-4ra herb. íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Fjórbýlis- hús. 2 saml. skiptanl. stofur, 2 svefn- herb. Lofthæð 2,7 m. Rósettur og listar f loftum. Áhv. byggsj./ húsbr. 3,2 millj. Verð 6,5 millj. 2 JA HERB. Reynimelur. Mjog góð 65 fm íbúð á 1. hæð i góðu fjölbýli í vestur- bænum. Parket og dúkar á gólfum. Ibúð í mjög góðu standi svo og hús að utan. Verð 6,9 millj. Leifsgata - laus strax. Góð 2ja herb. íbúð á 2. hæð. Nýjar raflagnir. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 5,1 millj. LangholtSVegur. Timbureinbýlis- hús, kjallari, hæð og ris um 191 fm. 2 ibúðir í húsinu í dag. Á hasðinni eru stór stofa, rúmg. eldhús, 1 svefnherb. I risi er opið rými. Kamína. ( kjallara er 2ja herb. íbúð og þvherb. Geymsluskúr á lóð. Bil- skúrsréttur. Nýl. raf- og vatnslagnir, gluggarog þak. Áhv. byggsj./lífsj. 1,5 millj. 5 HÆÐIR Víðimelur - laus strax. snyrti- leg 2ja herb. kjallaraíbúð í þribýlishúsi á þessum vinsæla stað. Parket. Nýlegt gler. Laus strax. Verð 5,5 millj. Hraunbær. Mjog góð 54 fm íbúð á 2. hæð. Góðar innréttingar. Suðursvalir. Góð sameign. Áhv. byggsj. / húsbr. 3,4 millj. Laus 15. apríl nk. Verð 5,6 millj. (ið ATVINNUHÚSNÆÐI Bragagata. Falleg 89 fm (búð á efri hæð og í risi ásamt 26 fm bílskúr. Tvíbýlis- hús. Saml. stofur, 3 svefnherb. Furugólf- borð og dúkar á gólfum. Áhv. 4,2 millj. Verð 8,3 millj. Mávahlíð - bílSkÚr. Nýkomin í sölu fín 100 fm 4ra herb. íbúð á efri hæð í fjórbýli ásamt 26 fm bílskúr. Saml. skiptanl. stofur, 2 svefnherb. Svalir. Nýtt rafmagn. millj. Verð 10,8 miltj. Ahv. byggsj. 2,6 Funahöfði. Heil húseign vlö Funahöfða. Húseignin sem er á þremur hæðum skiptist eftirfarandi: Á jarðhæð eru þrjú 115-150 fm bil sem öll eru með innkeyrsludyrum. Á 2. hæð er 570 fm skrifstofuhæð sem auðvelt er að skipta í tvær einingar. Efsta hæðin er með bitum i lofti og er lofthæð frá 2,5 m upp ( 5 m. Mikið útsýni á efri hæð. Allar nánari uppl. á skrifstofu. 4RA-6 HERB. Snorrabraut - útsýni. Bjðrt og falleg 91 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð, efstu, í fjórbýli. 2 stofur, 2 góð svefnherb. Parket. Gott útsýni. Ahv. 5,6 millj. Verð 8,5 millj. Laugavegur. 418 fm heil húseign sem er kj„ verslunarhæð og 2 skrifstofu- hæðir. 6 góð sérbílastæði. Möguleiki að útb. (b. á hæðum. Góðar leigutekjur. SíðumÚIÍ. Glæsilegt 250 fm vel staðsett skrifstofuhúsnæði á 3. hæð. Vel innréttað. Góð staðsetning. sjálfum. Þeir hefðu fengið verk- efni tengd samstarfinu. Hann sagði þau sér nú mun meira með- vitandi um sameiginlega ábyrgð Evrópubúa varðandi umhverfis- mál svo dæmi væri tekið. Einnig hefði heimurinn minnkað í þeirra augum og fært þeim lieim sann- inn um hve 611 við hugsuðum líkt í raun. Óháð þessu hefur skólinn nýtt sér Netið og er til dæmis í samstarfi við fámennan skóla í Bandaríkjunum. A hann margt skylt við skólann hér. Hann er úti í sveit og foreldrarnir flestir mjólkurframleiðendur. Gauti sagði fámennu skólana geta verið viðkvæma, t.d. fyrir mannabreytingum og kostir smæðarinnar skiluðu sér ekki alltaf. Hins vegar ef vel væri hald- ið á spöðunum væru kostirnir margir. Til dæmis margumrædd einsetning, meiri tími á hvern nemanda, heit máltíð í hádeginu og fleira mætti nefna. Hann kvaðst þeirrar skoðunar að í stað þess að leggja niður fámenna skóla í nágrenni stærri sveitarfé- laga við sameiningu þeirra mætti bjóða foreldrum yngri nemenda að senda þá í sveitaskólana þar sem fjarðlægðir leyfa. Þannig heilsdagsskóli í friðsælu umhverfi hlyti að vera kostur sem margir gætu hugsað sér, sagði Gauti Jó- hannesson að lokum. Morgunblaðið/Gunnlaugur Árnason NEMENDUM Grunnskóians í Stykkishólmi þótti góð tilbreyting að vera boðið upp á kennslu í skíðagöngu. Þeir eru fáir nemendurnir sem eru vanir skíðum, en þeir voru fljótir að komast upp á lagið með að beita skíðunum. Gönguskíðakennsla í Stykkishólmi Stykkishólmi - Kennarar frá Skíða- sambandi íslands komu í síðustu viku til Stykkishólms og buðu nemendum grunnskólans upp á kennslu á göngu- skíðum, en langt er síðan það var gert síðast. Kennd eru grunnatriði skíða- göngunnar og var nemendum látinn í té skíðagönguútbúnaður. Hver hópur fékk 90 mínútna kennslu. Það var heldur kalt þennan dag, norðangustur, og ekki leist öllum vel á að fara út og þramma á skíðum. En það breyttist fljótt þegar komið var á skíðin og að aflokinni kennslu komu allir nemendurnir hressir og endurnærðir aftur í tíma. Alls tóku þátt í kennslunni 180 nemendur. Næstu daga sáust krakkar vera að leika sér á skíðum og hefur hvatning skíðakennaranna haft áhrif. I Stykk- ishólmi er snjólétt og því koma ekki margir dagar á hverjum vetri sem hægt er að stunda skíðagöngu í ná- grenni bæjarins. Skíðakennslan er átak Skíðasam- bands íslands um að kynna skíða- göngu sem er ein hollasta alhliða hreyfing sem völ er á. Flestir geta stundað skíðagöngu þar sem hver og einn ræður sínum hraða. Morgunblaðið/Björn Blöndal ÞAU voru útnefndir íþróttamenn ársins í Keflavík: Asdís Oskarsdóttir, sem tók við verðlaunum fyrir hönd bróður síns, Ingiberts, en hann var kjörinn keilumaður ársins, Tryggvi Ingason (badminton) Gestur Gylfa- son (knattspyrna) Anna María Sveinsdóttir (körfuknattleikur) Iris Edda Heimisdóttir (sund). I fremri röð eru Asta Tryggvadóttir (fim- leikar) og Ragnheiður Theódórsdóttir (karate). Til sölu húsið Sævargarðar 15 (13) á Seltjarnarnesi. Einbýlishús með innangengum bílskúr á einni hæð með vinnu- og útsýnis- stofu með ómetanlegu útsýni, alls um 230 m2. Húsið skiptist í rúmgóða for- stofu með gesta-WC, gott hoi og fjölskylduherbergi með innréttingum. Tvö til þrjú svefnherbergi með fataskápum. Rúmgott flísalagt baðherbergi. Stofa með fallegum arni og borðstofa með hurð út á sólverönd. Stofan er parketlögð. Rúmgott flísalagt eldhús með eikarinnréttingum og hurð út á flísalagða kvöldverönd. Lóðin, sem er endalóð á afar friðsælum stað við lokaða verðlaunagötu, er um 990 m2 með ræktuðum garði. Lokuð rúmgóð sólverönd i suður með hurðum út úr svefnherbergi og borðstofu. Steyptur heitur pottur. Húsið er allt hið vandaðasta. Tilboð óskast í húsið til afhendingar eftir um þrjá mánuði og upplýsingar veittar í síma 562 0635. ra 1969-1999 30 ára reynsla Hleðsluglersteinar Speglar GLERVERKSMIÐJAN Eyjasandur 2 • 850 Hella « 487 5888 • Fax 487 5907 w Anna María Sveinsdóttir íþróttamaður Keflavíkur Keflavík - Anna María Sveins- dóttir, körfuknattleikskonan kunna úr Keflavík, var útnefnd íþróttamaður ársins hjá Iþrótta- og ungmennafélagi Keflavíkur sem nýlega veitti afreksmönnum félagsins viðurkenningar fyrir góða frammistöðu. Við það tæki- færi voru stjórnarmönnum einnig veittar viðurkenningar en þess má geta að allar deildir fé- lagsins voru reknar með hagn- aði. Fram kom að slíkt væri ill- mögulegt í framkvæmd og væri þar að þakka þrotlausri vinnu stjórnarmanna og sjálfboðaliða. Sjö deildir eru starfandi innan íþrótta- og ungmennafélags Keflavíkur og útnefndu þær sína íþróttamenn. Formaður félagsins er Einar Haraldsson. Brandtex fatnaður &ÍJ&& Stretchbuxur kr. 2.900 Konubuxur frá kr. 1.690 Dragtir, kjólar, blússur Og pils. Ódýr náttfatnaður. Nýbýlavegi 12, sími 5544433
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.