Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 51

Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 51
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 13. MARZ 1999 51 UMRÆÐAN Telst veiðireynsla ESB við Island 100 þús. tonn? ÚLFAR Hauksson er enn að slást við staðreyndir í nýrri svargrein til mín hér í blaðinu 5. mars sl. undir fyrirsögninni „Steinrunnar stað- reyndir Ragnars Arnalds". Orðaval Úlfars á einkar vel við ef haft er í huga hve seigur hann er að berja höfðinu við steininn. Það er kjarninn í deilu okkar Úlfs að sjálfsákvörðunarréttur þjóðarinnar á fjölmörg- um sviðum færist yfir til stofnana Evrópu- sambandsins við aðild fslands að ESB. Úlfar neitar þessu ekki beint en hefur þó ákaft reynt að telja lesendum trú um að það breyti nán- ast engu. Ulfar viðurkennir að úthlutun veiðiheimilda til ESB-ríkja fari fram í ráðherraráðinu og ,Jafn aðgangur" að sameiginlegum fiskimiðum sé ein af meginreglum sjávarútvegsstefhu ESB. Um það erum við sammála. En þar skilur á milli að Úlfar heldur því fram að íslendingar geti lagt traust sitt um ókomin ár á viðmið- unarreglur ESB um „veiðireynslu" og þurfi því ekki að óttast um yfir- ráð sín yfir fiskimiðunum við landið. Hann orðaði þetta svo í fyrri grein sinni: „Evrópusambandsþjóðir hafa enga viðurkennda veiðireynslu á Is- landsmiðum og fengju þar af leið- andi engar aflaheimildir." Hvað felst í hugtakinu „veiði- Ragnar Arnalds reynsla"? Ætli það velti ekki býsna mikið á túlkun þeirra sem ferðinni ráða innan ESB á hverjum tíma. í nýjum bæklingi sem nefnist „Stjórn fiskveiða í Evrópusambandinu" og gefinn er út á íslensku á vegum fastanefndar framkvæmdastj órnar ESB fyrir ísland og Noreg segir orðrétt: „Veiðireynsla miðast við hefðbundna eða venjubundna veiði við- komandi ríkja úr til- teknum stofnum á tímabilinu 1973 til 1978." Lítum á veiði- reynslu núyerandi ESB-ríkja á íslands- miðum þessi árin. Að meðaltali veiddu þessi ríki á þessum sex við- miðunarárum 68.749 tonn af þorski á ári. Að meðtöldum öðrum teg- undum var veiðin á annað hundrað þúsund tonn á ári að meðaltali. Svo kemur Úlfar Hauksson og segir að ESB-ríkin hafi enga „veiðireynslu" á íslandsmiðum! Með þessum orðum er ég síður en svo að fullyrða að ESB myndi krefj- ast veiðiheimilda í samræmi við veiðireynslu áranna 1973-78. Æðstu stofnanir ESB eru algerlega óbundnar af því við hvað „veiði- reynsla aðildarríkja" er miðuð og veiði ESB-ríkja var að sjálfsögðu miklu meiri á árunum fyrir þetta tímabil en aftur á móti mjög lítil eft- ir að því lauk. Evrópusambandið Kjarni málsins er sá, segir Ragnar Arnalds, að við inngöngu í ESB glötum við íslendingar forræði fyrir málum á mjög mörgum sviðum. Sjávarútvegsstefha í lausu lofti Það er rétt hjá Úlfari að Spán- verjar sóttust eftir enn meiri veiði- heimildum en þeir fengu í landhelgi annarra ESB-ríkja út á „veiði- reynslu" sína. Þeir fengu þó tals- vert. Nýlega var upplýst í Morgun- blaðinu að 200 spönsk skip stund- uðu veiðar í landhelgi annarra ESB- ríkja. Þar fyrir utan er sá afli sem þeir ná úr landhelgi annarra með kvótahoppi. Til marks um óvissuna í sjávarút- vegi ESB má nefna að jafnvel regl- an um 12 mílna einkalandhelgi að- ildarríkja hefur ekkert varanlegt gildi. Sennilega verður hún fram- lengd árið 2002 en þó er það ekki öruggt. Sjávarútvegsstefna ESB eftir árið 2002 er almennt í lausu lofti ef undan er skilin sú megin- regla að fiskimiðin innan lögsögu ESB-ríkja teljast sameign aðildar- ríkja. Vitað er að á næstu árum mun ríkjum ESB fjölga og meiri- hluta ákvarðanir verða algengari í stofhunum ESB. Hvenær smáríki eins og ísland lendir í meiri- eða minnihluta við úthlutun veiðiheim- ilda getur enginn séð fyrir. Við slíka áhættu geta íslendingar ekki búið. Það er kjarni málsins. ESB krefst veiðiheimilda Úlfar gefur í skyn að ég hafi sagt að nágrannar okkar í ESB bíði ein- ungis eftir að „gera okkur að þurfalingum í ESB." Það voru ekki mín orð. Á hitt hef ég bent að ESB gerði harða hríð að íslendingum fyrir fáum árum til að fá þá til að fallast á að veita ESB-ríkjum veiði- heimildir hér við land, en það var við gerð EES-samningsins. Sá samningur fjallaði ekki um fiskveið- ar en forystumenn ESB linntu þó ekki látunum fyrr en þeir fengu veiðiheimildir í landhelgi íslands og Noregs, þar af 3.000 tonn af karfa í íslenskri lögsögu. í bók minni Sjálfstæðið er sívirk auðlind rek ég allítarlega kosti og galla EES-samningsins. Fríverslun með fisk hafði náðst fram í EFTA og í EES-samningnum var einmitt verið að semja um afnám viðskipta- hindrana á flestum sviðum. Samt varð niðurstaðan sú að margs konar iðnaðarframleiðsla úr sjávarafurð- um, helsta atvinnuvegi íslendinga, var undanskilin fríverslun. Ég er ekki einn um þá skoðun að það var einkar ósanngjörn niðurstaða að tollar voru felldir niður af hráefni til fiskvinnslu en ESB fékk áfram að vernda heimamarkað sinn með toll- múrum gagnvart fullunnum íslensk- um sjávarafurðum, t.d. lagmeti, nær öllum sfldarafurðum og hvers konar tilbúnum sjávarréttum. Ekki er vafi á því að þessi óbilgirni ESB gagn- vart aðalframleiðsluvöru Islendinga átti rót sína að rekja til þess að ESB krafðist veiðiheimilda í ís- lenskri lögsögu en hafði lítið upp úr krafsinu íþað sinn. Samningsforræðið glatast I grein Ulfars er margt fleira sem þörf væri á að svara en plássið leyf- ir ekki að ég nefni nema eitt atriði. Það er óumdeilt hvað varðar við- skiptasamninga við ríki utan ESB að þeir falla niður við aðild eða svo notuð séu orð Úlfars: „Þetta fer þannig fram að nýja ríkið segir við- skiptasamningum sínum formlega upp." En hér sem víðar heldur Úlf- ar áfram að berja höfðinu við stein- inn með því að fullyrða að aðeins sé um formsatriði að ræða. Hann orð- ar það þannig: „Síðan er gerður nýr samningur á milli ESB og þeirra ríkja sem nýja ríkið hefur samninga við. Þeir samningar innihalda a.m.k. jjau sérkjór sem nýja aðildarríkið naut gagnvart samningsaðila sín- um." Þetta er mikill misskilningur. ESB er tollabandalag með sameig- inlegum tollmúrum út á við. Við- skiptasamningar okkar við ríki utan ESB fela almennt í sér tollfríðindi. Stangist þau á við tollareglur ESB verða þau að víkja eins og skýrt er tekið fram í 307. gr. Amsterd- amsáttmálans (áður 234. gr.). Kjarni málsins er sá að við inn- göngu íESB glötum við íslendingar forræði fyrir málum á mjög mörg- um sviðum. Til dæmis er reginmun- ur á því við gerð fiskveiðisamninga hvort við semjum við Norðmenn um veiðar á síld og loðnu eða hvort ESB semur við Norðmenn fyrir okkar hönd og allra hinha aðildar- ríkjanna. Þetta er svo augljóst að varla þarfað ræða það. Höfundur er alþingismaður. E R S L U N I N Undirdívan Ný sending af glæsilegum húsgögnum - tilvalin fyrir fermingarbarnið Húsgögn, rúm, dýnur, koddar og fleira fyrir svefninn Skútuvogi 11 • Sími 568 5588 Góður svefn gefur gócfan aag
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.