Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 13.03.1999, Blaðsíða 46
46 LAUGARDAGUR 13. MARZ 1999 + MORGUNBLAÐIÐ 3U*t8tt»l>Iafrife STOFNAÐ 1913 ÚTGEFANDI FRAMKVÆMDASTJÓRI RITSTJÓRAR Árvakur hf., Reykjavlk. Hallgrímur B. Geirsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. TÆKIFÆRI SCHRÖDERS AFSÖGN Oskars Lafontaines, sem fjármálaráðherra Þýskalands og formanns Jafnaðarmannaflokksins, SPD, var jafnóvænt og hún var óhjákvæmileg. Á því hálfa ári sem liðið er frá því stjórn Gerhards Schröders tók við völdum í Þýskalandi hefur flest farið úrskeiðis, sem gat far- ið úrskeiðis. Stjórnin hefur einkennst af sundurlyndi og togstreitu ráðherra, ekki síst þeirra Lafontaines og Schröders. I hverju málinu á fætur öðru hefur stjórnin far- ið offari og reynt að keyra umdeild mál í gegn án undirbún- ings og nauðsynlegs aðdraganda. Á þetta við um hugmynd- ir stjórnarinnar í kjarnorkumálum jafnt sem skattamálum, í málefnum innflytjenda jafnt sem Evrópumálum. Oftar en ekki hefur það verið fjármálaráðherrann Lafontaine sem staðið hefur í vegi fyrir tilraunum Schröders til að hasla stjórninni völl á miðju stjórnmál- anna, þeirri „nýju miðju" sem jafnaðarmenn hétu að inn- leiða í kosningabaráttunni síðastliðið haust. Schröder reyndi fyrir kosningarnar að sannfæra kjós- endur og atvinnulífið um að hann væri ábyrgur stjórnmála- maður er myndi stjórna af skynsemi en ekki reyna að knýja í gegn róttækar breytingar. Lafontaine hefur hins vegar tekist að egna atvinnulíf Þýskalands til reiði og þar með dregið úr trausti á stjórnina í heild. Yfirlýsingar hans í Evrópumálum og stöðugar kröfur á hendur hins nýja evr- ópska seðlabanka hafa að sama skapi átt sinn þátt í að veikja stöðu evrunnar, hins sameiginlega gjaldmiðils Evr- ópusambandsins. Hversu trúverðugar eru yfirlýsingar um sjálfstæði seðlabankans er fjármálaráðherra voldugasta ríkis ESB reynir nær daglega að hafa afskipti af ákvörðun- artöku bankans? Úrslit kosninganna í sambandslandinu Hessen fyrr á ár- inu, þar sem stjórn jafnaðarmanna og græningja missti óvænt meirihluta sinn, var að flestra mati alvarleg viðvörun til stjórnarinnar og stöðugur orðrómur hefur verið um að Schröder kynni að söðla um og taka upp samstarf við FDP, flokk frjálsra demókrata í stað græningja. Þær vangaveltur hafa blossað upp að nýju í kjölfar afsagnar Lafontaines. Vandi stjórnarinnar er hins vegar djúpstæðari en svo að hann verði leystur með því að jafnaðarmenn skipti um sam- starfsflokk. Það hefur háð Schröder frá upphafi að hann hefur ekki haft tök á eigin flokki og að þær hugmyndir, sem hann hefur staðið fyrir, hafa ekki notið óskoraðs stuðnings innan SPD. Því hugmyndalega uppgjöri, sem átti sér stað í breska Verkamannaflokknum löngu áður en Tony Blair komst til valda, var frestað fram yfir kosningar af þýskum jafnaðarmönnum og má rekja þá óeiningu sem einkennt hefur stjórnarstarfið til þeirrar staðreyndar að miklu leyti. Schröder hefur nú tekist að treysta stöðu sína verulega. Hann hefur tekið við formennsku í SPD og losnað við öflug- asta andstæðing sinn innan stjórnarinnar. Hvort Lafontaine hverfur nú af vettvangi stjórnmálanna eða ákveður að láta sverfa til stáls á næsta flokksþingi og reyna á hvor njóti meiri stuðnings á enn eftir að koma í ljós. Það var hins vegar ljóst frá upphafi að miðjustefna Schröders nýtur mun víðtækari stuðnings meðal þýskra kjósenda en sósíalismi Lafontaines, þótt vissulega megi einnig færa rök fyrir því að Lafontaine geti að minnsta kosti státað af skýr- um hugmyndafræðilegum grundvelli. Afsögn Lafontaines veitir kanslaranum einstakt tækifæri til að snúa við blaðinu, hverfa frá glundroða undanfarinna mánaða og treysta stöðu stjórnar sinnar jafnt meðal þýskra kjósenda og atvinnurekenda sem erlendra samstarfsþjóða. HEIMSÓKN FORSETANS TIL PÓLLANDS OPINBER heimsókn forseta fslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, til Póllands á áreiðanlega eftir að efla tengslin á milli íslendinga og Pólverja. Þau hafa raunar verið að styrkjast á undanförnum árum. Töluverður hópur Pólverja starfar hér á landi. Við íslendingar höfum lengi átt margvísleg viðskipti við Pólverja. Og nú eru Pólverjar orðnir aðilar að Atlantshafsbandalaginu. En fyrst og fremst höfum við lengi litið til Pólverja með virðingu og aðdáun fyrir þá þrautseigju, sem þeir hafa sýnt í baráttu sinni fyrir lífi þjóðar sinnar á þessari öld. Þótt á mörgu hafi gengið í Evrópu síðustu eitt hundrað árin eru örlög Pólverja að mörgu leyti sérstök. Það er mikið spunnið í þjóð, sem lifir slík örlög af. Ráðherrar Sjálfstæðisflokksins svöruðu fjö GEIR H. Haarde fjármálaráðherra, Þorsteinn Pálsson sjávarútvegs- og dómsmálaráðherra, Halldór Blöndal sanij menntamálaráðherra og Davíð Oddsson forsætisráðherra sitja fyrir svörum á landsfundi. Sturla Böðvarsson alþingi Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra í fyrírspurnartíma um Sannfærður um að g aflaheimildir getur hí TÖLUVERÐAR umræður urðu um fiskveiðistjórnkerf- ið og úthlutun aflaheimilda í fyrirspurnartíma ráðherra á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í gær. Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráð- herra sagði að lagt hefði verið gjald á úthlutaðar aflaheimildir allt frá upp- hafi kvótakerfisins til að standa undir tilteknum afmörkuðum kostnaði. Sagðist hann vera sannfærður um að þetta gjald gæti hækkað smám saman eftir því sem sjávarútvegurinn styrkt- ist. Davíð Oddsson forsætisráðherra benti m.a. á að það fyrirkomulag að úthluta veiðiheimildum á skip hefði verið komið á árið 1983. Það hefði ver- ið verk manna í þeim tilgangi að tak- marka óhefta sókn og engum hefði dottið í hug að önnur leið væri fær en sú sem farin var. Engum datt í hug 1983 að láta allt aðra menn hafa kvótann Þorsteinn sagði í svari við fyrir- spurn frá Birni Loftssyni að ákvarð- anir um úthlutun aflahlutdeildar á skip hefðu verið teknar 1983. Þá hafi mönnum ekki verið færð réttindi heldur var þá verið að minnka rétt manna til veiða í fiskveiðilögsögunni Ráðherrar Sjálfstæðisflokksins sátu fyrir svörum á landsfundi flokksins fyrir hádegi í gær. Landsfundarfulltrúar báru fram fjöl- margar fyrirspurnir fyrir ráðherrana um ólík málefni og stóðu umræður yfír í hálfa þriðju klukkustund. Egill Olafsson og Omar Friðriksson fylgdust með umræðunum. frá því sem áður var, að sögn ráð- herra. Hálfdán Kristjánsson spurði Davíð Oddsson m.a. að því hvernig það mætti vera að einstaklingar sem hefðu afnotaréttinn af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar gætu selt hann og stungið andvirðinu í vasann. Davíð sagði að fyrir árið 1983 hefðu menn getað veitt ótakmarkað þegar þeir hefðu viljað. „Veiðiflotinn var orðinn svo öflugur að það varð að stöðva frjálsar veiðar af. Það var ekki gleðilegt fyrir íslend- inga, sem höfðu staðið í frjálsum veið- um mjög lengi. Við höfðum getað teygt þann tíma með því að færa út landhelgina skref fyrir skref, í þrjár mílur, tólf mflur, 50 mflur, 200 mflur og þegar öll sú viðbót kom, gátu menn veitt frjálst. Þarna var svo komið 1983-84 að þetta gat ekki lengur geng- ið. Þá var spursmálið þetta, átti að láta einhverja aðra fá þessa kvóta til veiða en þá sem voru að veiða? Ég sé ekki að nokkur maður hér í salnum eða annars staðar hefði fengið þá hug- mynd að stöðva veiðar skyndilega 1983, banna þeim að veiða frjálst, sem áður höfðu gert það, og láta síðan ein- hverja allt aðra menn hafa kvótann. Það datt engum í hug þá. Þeir menn sem að þessu stóðu af okkar hálfu voru Geir Hallgrímsson, Matthías Ii sl h e: v; n fi o k b a n rj a Sl a fi É á e fi á n si Si é fi v s; Menntamálaráðherra vill gera breytingar á rek ____> RUV getur c eftir óbreyt BJÖRN Bjarnason menntamálaráðherra segir nauðsyn- legt að gera breytingar á rekstri Ríkisútvarpsins. Um slíkar breytingar verði hins vegar að skapast víðtæk sam- staða og enn hafí ekki tekist sátt um breytingamar. Þorsteinn Halldórsson spurði Björn á landsfundinum hvers vegna hann hefði ekki breytt rekstri RÚV í sam- ræmi við ítrekaðar samþykktir landsfundar flokksins. Björn sagði að málefni Ríkisútvarpsins hefðu verið mjög til skoðunar á sínum vegum og innan Ríkisútvarps- ins á þessu kjörtímabili. Lagt hefði verið fram frumvarp að almennum útvarpslögum, sem m.a. tæki mið af þeirri þróun sem væri að verða í útvarpsmálum á Evrópska efnahagssvæðinu, en ekki hefði unnist tími til að ljúka um- ræðu um málið á Alþingi. „Mér er ljóst að það gengur ekki til frambúðar að Ríkis- útvarpið starfi áfram innan þess ramma sem núverandi lög setja því. Það þarf hins vegar að takast víðtækt sam- komulag um hvernig Ríkisútvarpinu verði breytt. Það samkomulag hefur enn ekki tekist, en það samkomulag þarf m.a. að snúast um hvernig eigi að fjármagna starf- semi Ríkisútvarpsins. Það er ljóst að afnotagjöldin eru mjög óvinsæl, en við þurfum að tryggja því tekjustofna í staðinn. En hvað á að koma í staðinn og hvernig á að taka á málinu í ljósi breyttra krafna? Það er viðfangsefni sem menn þurfa að vinna áfram að," sagði Björn. Bjór og léttvín í verslanir Þorsteinn spurði Geir H. Haarde fjármálaráðherra einnig hvers vegna ekki hefðu verið gerðar breytingar á rekstriÁTVR. „Ég tel að það fyrirkomulag sem nú er fyrir hendi í smásölu áfengis sé að mörgu leyti úrelt og standist ekki k Þ a t v s b h h o C +
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.